Adókedvezmény filmtámogatóknak

A Pressburger Filmstúdió Kft. ezúton szeretné figyelmébe ajánlani a 2004. évi II. törvényt a mozgóképről (továbbiakban „Filmtörvényt”), amelynek elfogadásával konkrét jogszabályi formát nyertek azok a reformlépések, amelyek a filmipar, mint gazdasági ágazat élénkítését és prosperáló működését szolgálják, úgy hogy nyereséges vállalkozásokat von be a filmfinanszírozásba, mely vállalkozások ezért adókedvezményben részesülnek.
Egyrészt adóalapjukat csökkenthetik a támogatott összeggel, másrészt kiszámított adójukból is levonhatják ugyanezt az összeget.

A Filmtörvény keretében a nyereséges vállalkozásoknak lehetőségük van arra, hogy közvetett formában filmalkotásokat támogassanak, mellyel jelentős adókedvezményeket vehetnek igénybe.
A támogatás nyújtása térítés nélküli pénzeszköz átadásnak minősül.

A rendszer előnye a támogatott produkció részére: pótlólagos forrást nyújt a film költségvetéséhez, annak max. 20%-áig. Tehát a költségvetés finanszírozása több ágból áll össze: az (esetlegesen elnyert) közvetlen állami támogatásból, önrészből, egyéb külső befektetői forrásból és a közvetett támogatásból.
A rendszer előnye a támogató részére: a támogatásra szánt összeget az adóalapjából és az adójából is levonhatja. Térítés nélküli pénzeszköz átadás, mint ráfordítás, általában adóalap növelő, de a Társasági adóról és osztalékadóról szóló Törvény 8.§-a 1. bek. n és nf pontjai alapján a kivételek közé tartozik, tehát ráfordításként elszámolható. A TAO TV. 22.§-a 1. bekezdése értelmében a támogatási összeg adókedvezményként figyelembe vehető (a támogató vállalkozás esetleges egyéb adókedvezményeinek figyelembe vételével.) Az adókedvezmény a vállalkozás döntése szerint három éven át tetszés szerint felhasználható.
Egy példán keresztül megmutatva (egységben, 16%-os társasági adót feltételezve):

Támogatást nyújtó adózó

Támogatást nem nyújtó adózó

Adózás előtti eredménye

1 000

1 000

Filmtámogatás összege

100

0

Adóalap

900

1 000

Fizetendő adó

(900x0,16)-100 = 44

1000x0,16 = 160

Teljesített kifizetés

144

160

Tehát az a vállalkozás, amely támogatást ad, 16 egységgel fizet kevesebbet, mint az, amelyik nem nyújtja. Látható, hogy az adó megfizetésének terhére keletkezik a közvetett támogatás, tehát az Állam mintegy lemond a társasági adó egy részéről a filmek jobb finanszírozása és a vállalkozások támogatási kedvének ösztönzése érdekében, ezért hívják a rendszert közvetett állami támogatásnak is.

A közvetett támogatások alakulása a Filmtörvény életbe lépése óta:
(forrás:www.nemzetifilmiroda.hu)

Év

db

Közvetett támogatás összege (HUF)

2004.

25

632 119 893

2005.

167

2 824 580 273

2006.

433

3 305 860 255

2007.

477

5 644 219 484

2008.

483

3 815 773 857

2009. május 31-ig

265

2 048 180 371

Összesen

2 816

18 270 734 133

A Pressburger Filmstúdió Kft. saját illetve társprodukciók részére keres támogatót a produkciók költségvetésének 20%-áig.

Olyan produkciók támogatására kérünk támogatást, amely minden esetben értéket képvisel, dokumentum- illetve ismeretterjesztő filmek.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, úgy kérem, jelezze, hogy minél szélesebb körben tudjuk Önt tájékoztatni a Filmtörvény adta lehetőségekről.

Tájékoztatás:

Hegesűs Anita