Vetítő

http://www.hirtv.hu/?tPath=/musorok/&article_id=47947

Sziklára épített iskola
Magyar Atlantisz

A műsor e-mail címe: vetito@hirtv.net
Vetítés:
2010. április 4. vasárnap 22.05
2010. április 8. csütörtök 15.05
2010. április 10. szombat 23.05

Ezen a héten két filmet sugárzunk a Vetítőben:

1. Sziklára épített iskola - rendező: Zsigmond Attila
A sziklára épített iskoláról immár másfél évtizede hallhatunk. Gyimesfelsőlokon alapították és építették fel. Az eredetileg 4 középiskolai osztályra tervezett intézményt ma több mint 300 diák látogatja. Az iskola nem csak a Tatros-völgyi falvak továbbtanulni óhajtó gyermekei számára nyújt lehetőséget, de érkeznek tanulók Háromszékről, sok-sok diák a moldvai magyar csángók köréből is. Berszán Lajos helyi plébános vagy ahogy a diákok szólítják: pap bácsi, az Árpádházi Szent Erzsébet nevét viselő gimnáziumnak az igazgatója, megálmodója, mi több, építtetője. Ahogy a filmben is elhangzik erdélyi papnak lenni olyan, mint katonának. Védenie és oltalmaznia is kell a rábízott lelkeket, erőt önteni beléjük és hitet, hogy Isten valamennyi gyermekét feladattal küldte szülőföldjére. Berszán Lajos atyát Márton Áron püspöksége idején szentelték pappá Gyulafehérváron és 1980-ban került Gyimesfelsőlokra. Kitartó és önzetlen munkájának köszönhetően épült egy ház, majd még egy a gyimesi sziklára. A szikla anyaga abból az ígéretből áll össze, amit a Gyimesekben még mindig több keresztelő, mint temetés feltételez. Iskola épült a világ egyik legbékésebb helyén. Itt az iskolaudvaron még nem szégyen népi gyermekjátékot játszani akár kamaszodóknak sem, nem szégyen Jézus dicséretével köszönni vagy imádkozni, miközben nem hiányzik a számítógépekkel jól felszerelt informatika terem sem. Az Árpádházi Szent Erzsébet Gimnáziumban mintha a szünetek is mások lennének. Nem, nem kevesebb a játék, a mosoly. De mintha több lenne a szeretet, az egymásra figyelés, a tisztaság.

2. Magyar Atlantisz - rendező: Vinaji Parti Andrea
Az alkotás a méltatlanul elfelejtett illetve kevéssé számon tartott szerémségi magyar történelmi és művelődéstörténeti értékekre hívja fel a figyelmet. Nagy Tibor történelemtanár magával ragadó előadása, történelmi összefoglalója képezi a film narrációjának gerincét. Ő mesél többek között a Tarcal hegy elsüllyedt magyar világáról, a tatár és török dúlásokról valamint Karlócának a szerb és magyar történelemben betöltött szerepéről, illetve Pétervárad legendáiról. Gyenge Károly, az akkori maradéki református lelkész pedig a szerémségi magyarság jelenét illetve lehetséges jövőképét vázolja a filmben. Forgatási helyszíneink a Tarcal hegy (Ledinci tó, ortodox kolostorok), Pétervárad, Karlóca, Kamonc, Szávaszentdemeter és Maradék voltak.